Företagsinfo

Scandinavian Track Group

STG (Scandinavian Track Group) är en ledande järnvägsentreprenör som berör järnvägsnätet i Skandinavien.

Vi rustar järnvägen för framtiden och skapar förutsättningar för en bra och hållbar samhällsutveckling. Naturligtvis finns vi nära de som äger eller driver järnvägs- och spåranläggningarna. Vi erbjuder underhåll, byggnation och konsulttjänster i form av lika utförandeentreprenader eller uthyrning av personal och maskiner.

Bekanta dig gärna mer med oss på www.trackgroup.se

Kontakt

Besöksadress: Rågåker 47, 781 93 Borlänge

E-post: glenn.gustavsson@stggroup.se

Tel: +46 (0)243-160 90