Företagsinfo

Dag: 30 november 2022

Golvimporten Tile Design AB

Golvimporten är specialister och marknadsledande experter på terrazzo, natursten, keramiska golv och andra ytskikt. Vi importerar, säljer och installerar golv i lokaler med högt slitage t.ex. livsmedelsbutiker, bilhallar, flygplatser, köpcentrum, resecentrum och offentliga miljöer. Golvimportens affärsidé är att erbjuda en

Read More

Billström Riemer Andersson AB

Billström Riemer Andersson Bygg AB startades av Anders Billström, Magnus Riemer, Niklas Andersson och Magnus Andersson. BRA har sedan starten i juni 2007 etablerat sig som en stark aktör på byggmarknaden i Västsverige. Byggbolaget har idag utvecklats till en koncern

Read More

Munktell Science Park

Oxelö Energi AB

I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen har cirka 11 000 innevånare och ett rikt kultur och föreningsliv. Oxelö Energi ingår med Kustbostäder i Oxelösunds kommunkoncern. Tillsammans är vi cirka 100 medarbetare

Read More

Bauroc AS

Bauroc is the largest producer of aircrete i.e. autoclaved aerated concrete (AAC) products in the Northern Europe. The family owned group established in 2001 has yearly turnover over 60 million euros and 220 employees in four countries. Bauroc operates three

Read More

Gripen Betongelement AB

Gripen Betongelement AB tillverkar prefabricerade betongstommar. Som företag betraktat är vi en ny spelare på marknaden. Men hos våra medarbetare finns mångårig erfarenhet och kompetens. Vår produktionsanläggning ligger i Polen och har producerat betongstommar av hög kvalitet sen 1995. Vi

Read More

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Vi är det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna – så att livet får plats och platser får liv. Kfast bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Eskilstuna, från bostäder till förskolor och äldreomsorg. Cirka 16 000 Eskilstunabor har sina hem i

Read More

Vida Energi AB

Vida Energi är en av landets stora aktörer inom biobränsle och leder koncernens satsning på bioenergimarknaden. Genom att tillvarata de produkter som uppstår både vid avverkning och vid vidareförädling i sågverken kan dessa förädlas till förnybar energi i form av

Read More

Con-Form Strömstad AB

Con-Form Strömstad AB utför produktion och försäljning av betong- element. Våra medarbetares kompetens och engagemang är själva grunden för Con-Form och vi har en lång tradition av att ge våra medarbetare möjligheter till vidareutveckling och interna karriärer. Bekanta dig gärna

Read More

Tunghantering i Norrköping AB

Tunghantering är ett respekterat företag med över 30 års erfarenhet av tunga lyft. Ledordet är av tradition totalansvar, d.v.s. att under säkerhetsmässiga former utföra maskinflyttningar, demontage, montage samt tunga lyft och transporter. För oss har tillgängligheten alltid prioriterats. Det gör

Read More